Ανάπτυξη Εταιρείας

Ανάπτυξη Εταιρείας

Η βιωσιμότητα και η συνεχής βελτίωση είναι τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Wantchin.Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την αθλητική και φυσική απόδοση των καταναλωτών και να εμπνεύσουμε μια δραστήρια ζωή και τρόπο ζωής.

Οι άνθρωποί μας

Υγεία & ασφάλεια, δίκαιες και ίσες ευκαιρίες: Παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, διασφαλίζουμε δίκαιες και ίσες ευκαιρίες.Χτίζουμε ικανότητες, τροφοδοτούμε τη δέσμευση και βελτιώνουμε την εξαιρετική απόδοση.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Η Wantchin δεσμεύεται σε κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές προμήθειας, αναμένει από τους συνεργάτες της να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και παρέχει εκπαίδευση για να βοηθήσει τους συνεργάτες της να πληρούν τα πρότυπα.

Προϊόντα και Πελάτες

Το Wantchin προσφέρει εξαιρετικά αθλητικά είδη, υπηρεσίες και εμπειρίες που εμπνέουν αθλητικά επιτεύγματα και απόλαυση.Συμμορφωνόμαστε με τα σχετικά νομικά και κανονιστικά πρότυπα.

Η ζωή μας

Η Wantchin Sports προωθεί την υγιή και ενεργό ζωή μέσω των προϊόντων της, τα οποία ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την πρόσβαση στην άσκηση και τη φυσική κατάσταση.

Η ηθική μας

Η Wantchin συνεχίζει τις δραστηριότητές της με ηθικό τρόπο και είναι αποφασισμένη να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, των πελατών, των προμηθευτών, των μετόχων και των επιχειρηματικών εταίρων της.

Λειτουργίες

Η Wantchin επανεξετάζει συνεχώς το αποτύπωμα παραγωγής και προμήθειας για να εντοπίζει τις δυνατότητες για βελτιώσεις και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.